మీ “కఠినమైన సమయాలు” మీకు సహాయపడే 5 మార్గాలు

మేము మంచి సమయాల్లో కానీ కఠినమైన కాలంలో పెరగము. కఠినమైన సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ సమయంలో విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం నిజంగా కష్టం. తాత్కాలిక భావాలపై శాశ్వత నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. మనమందరం మన మంచి సమయాల్లో దేవుణ్ణి నమ్ముతాము కాని చెడు సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఆయనను నమ్మడం మానేస్తాము.


మేము మంచి సమయాల్లో కానీ కఠినమైన సమయాల్లో ఎదగము. కఠినమైన సమయం వచ్చినప్పుడు, ఆ సమయంలో విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. తాత్కాలిక భావాలపై శాశ్వత నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.టెక్స్ట్ ద్వారా మాట్లాడాల్సిన విషయాలు

మనమందరం మన మంచి సమయాల్లో దేవుణ్ణి నమ్ముతాము కాని చెడు సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఆయనను నమ్మడం మానేస్తాము. కఠినమైన సమయం మీకు చాలా విషయాలు నేర్పుతుంది. మీ “కఠినమైన సమయం” గా చెడు సంబంధానికి ఉదాహరణ తీసుకుందాం. మీ సంబంధం / హృదయ స్పందన నుండి మీరు నిజంగా ఏదైనా నేర్చుకోగలరా? అవును మంచిది! మీ మునుపటి సంబంధంలో మీరు చేసిన తప్పుల నుండి మీరు నేర్చుకుంటారు, తద్వారా మీరు తదుపరిసారి అదే తప్పు చేయరు. ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏడుపు మానుకోండి మరియు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి.కఠినమైన సమయాలు మిమ్మల్ని మంచి వ్యక్తిగా మార్చడానికి ఇక్కడ ఐదు మార్గాలు ఉన్నాయి:

మీరు మీ సమస్యలతో వ్యవహరించడం నేర్చుకుంటారు

మీ మార్గాలుసమస్యలు మన జీవితంలో ఒక భాగం. పైకి క్రిందికి లేకుండా, మేము మనుగడ సాగించలేము. కాబట్టి కఠినమైన సమయాల్లో మన సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుసుకుంటాము. మీ సమస్యలు దేవుని ప్రణాళిక అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మంచి సమయాల్లో మీరు ఎన్నడూ నేర్చుకోలేని వాటిని మీరు నేర్చుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. మీ జీవితంలో ప్రతిదీ సాధారణమైనప్పుడు కూడా మీరు కఠినమైన సమయాన్ని ఆశించాలని నేను ఇప్పుడు చెప్పడం లేదు. స్కైస్ గ్రేగా ఉన్నప్పుడు కూడా దేవునిపై నమ్మకం ఉంచమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను.

మీరు దేవునితో ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉంటారు

కఠినమైన సమయాల్లో, మీరు దేవునితో ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉంటారు. కఠినమైన సమయంలో, దేవునిపై మీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు వైద్య నివేదికలు మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మానసికంగా బలంగా ఉండటానికి నిజమైన ధైర్యం అవసరం. కానీ అప్పుడు ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది మరియు ప్రతిదీ సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీ కోసం ఏమి చేశాడో మీరు గ్రహించారు. ఇప్పుడు మీరు ఆ సమస్యల వల్ల మరింత ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉన్నారు.

మరింత చదవడానికి: మీరు ఎప్పటికీ వదులుకోకపోవడానికి 7 కారణాలుతప్పుల నుండి నేర్చుకోవడం

మీ మార్గాలు

విడిపోవడం వంటి కఠినమైన సమయాలు ఉన్నప్పుడు; ఎదగండి. ఈ సంబంధంలో మీరు చేసిన తప్పును విశ్లేషించండి, తద్వారా మీరు భవిష్యత్తులో ఈ తప్పు చేయరు. కఠినమైన సమయాల్లో వెళ్లవద్దు, కానీ దాని ద్వారా ఎదగండి.

గత సంబంధం నుండి మీరు మీ తప్పును మళ్లీ నేర్చుకోకపోతే, మీ భవిష్యత్తులో మీరు అదే తప్పు చేస్తారు మరియు పర్యవసానాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి.

మీరు దాని నుండి నేర్చుకునే వరకు కఠినత మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టదు.

మీరు బలంగా మారండి

“కఠినమైన సమయం ఎప్పటికీ ఉండదు, కానీ కఠినమైన వ్యక్తులు అలా చేస్తారు” అనేది నిజం. కఠినమైన సమయం మిమ్మల్ని అంతర్గతంగా మరియు బాహ్యంగా చాలా బలంగా చేస్తుంది. కఠినమైన సమయాలు వాషింగ్ మెషీన్ లాంటివి, అవి మనలను తిప్పడం, తిప్పడం మరియు కొట్టడం, కానీ చివరికి, మేము మునుపటి కంటే క్లీనర్, ప్రకాశవంతంగా మరియు బలంగా బయటకు వస్తాము.

మరింత చదవడానికి: మీరు పూర్తిగా కోల్పోయినట్లు మరియు గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు ఏమి చేయాలి

హరికేన్ తరువాత, ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రధనస్సు ఉంటుంది

మీ మార్గాలు

కఠినమైన సమయం తాత్కాలికమే, అది త్వరగా లేదా తరువాత పోతుంది. ఆపై మీరు మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని స్వాగతించాలి. మరియు ఆనందం మీ జీవితంలో శాశ్వతం. మూడు తలుపులు మూసివేసినప్పుడు ఒక ఖచ్చితమైన తలుపు మీ కోసం తెరుచుకుంటుంది, అది మీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది. కాబట్టి నిరాశకు గురికాకుండా కఠినమైన సమయంలో, కఠినమైన సమయాన్ని మీరు ఎప్పటికన్నా బలంగా మారుస్తారని ఆ సమయాన్ని ఆదరించండి. హరికేన్ తరువాత, ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రధనస్సు ఉంటుంది.